Những câu hỏi phỏng vấn cực “đắt giá”

Đánh giá ứng viên có linh hoạt và có khả năng ứng phó nhanh hay không.

Khi phỏng vấn những ứng viên tiềm năng, đặc biệt là vào những vị trí chủ chốt trong doanh nghiệp, phải đặt những câu hỏi thế nào để có thể đánh giá được đầy đủ nhất khả năng của họ và chọn được người phù hợp với công việc? Sau đây là những câu hỏi được xem là đắt giá nhất.

1. Bạn có bao giờ phải cùng lúc đảm trách nhiều dự án với cùng một thời hạn hoàn thành? Nếu có thì bạn giải quyết nó bằng cách nào?

=> Đánh giá sự tận tâm, khả năng giải quyết tình huống và khả năng tổ chức công việc của ứng viên.

2. Hãy kể cho chúng tôi nghe về trường hợp bạn không hoàn thành nhiệm vụ đưuọc giao

=> Đánh giá xem ứng viên đối phó như thế nào khi gặp tình huống bất lợi

3. Bạn xử lý thế nào với các khách hàng đang giận dữ?

=> Đánh giá kỹ năng về dịch vụ khách hàng của ứng viên

4. Hãy kể cho chúng tôi nghe về một dự án mà bạn chịu trách nhiệm phân bổ tài chính. Bạn đã giữ đúng mức chi tiêu được duyệt như thế nào?

=> Đánh giá xem ứng viên quản lý tài chính công ty thế nào.

5. Vui lòng cho biết về một quyết định liên quan đến công việc mà bạn phải thay đổi vào giờ chót. Bạn đã xử trí như thế nào?

=> Đánh giá mức độ quyết đoán và cách ứng viên đưa ra quyết định.

6. Vấn đề gần đây nhất mà bạn và sếp cũ bất đồng là gì? Bạn đã giải quyết việc đó như thế nào?

=> Đánh giá khả năng quản lý của ứng viên và xem người ấy có tài đàm phán, truyền đạt ý tưởng hay không.

7. Bài thuyết trình ấn tượng nhất mà bạn đã trình bày với khách hàng là gì?

=> Đánh giá khả năng thuyết trình và kỹ năng giao tiếp trước công chúng của ứng viên.

8. Đối với công việc cũ, điều gì bạn không thích nhất và điều gì bạn hài lòng nhất?

=> Đánh giá động lực làm việc và tính tình của ứng viên.

9. Bạn xử lý công việc như thế nào khi có yêu cầu thay đổi vào phút chót?

=> Đánh giá ứng viên có linh hoạt và có khả năng ứng phó nhanh hay không.

10. Kể cho chúng tôi nghe lần mà bạn đánh cược với rủi ro và đã thất bại. Bạn cảm thấy thế nào?

=> Đánh giá tính kiên cường và thái độ của ứng viên trước rủi ro gặp phải

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *